Ceník

Prohlídka základní – vstupní, výstup, preventivní, mimořádná, profesní (P-POV, V-POV, MPP, PROF) V ceně prohlídky je vystavení posudku pro zaměstnavatele předaného přímo zaměstnanci 680,-
EKG 140,-
Spirometrie včetně PC analýzy (R-Spi) 200,-
Chladový test, pletysmografie a Lewis Prusíkův test (R-Chl) 550,-
ORL/Audiometrie: (R-Hlu) 420,-
RTG plic: k 1.1.2022 (cena dle ceny subdodavatele) 300,-
EMG vyš. cena celkem za obě ruce, mot. n. medianus, dle nálezu v ceně i senzitivní vedení a n. ulnaris (R-EMG) 700,-
Test na přítomnost 5 drog (T-Dro) 250,-
Administrativa:

Potvrzení doplatku PN po pracovním úraze nebo nemoci z povolání: 500,-

Posouzení dokumentace (tiskárna, strojopis) v ruském nebo polském jazyce: max 200,- /strana

Posouzení dokumentace čitelné rukou psané v ruském nebo polském jazyce: max 500,- /strana

Bolestné dle vyhlášky 276/2015: 500,-

Hodinová sazba lékaře 2500,-, jiný VŠ 1500,- SŠ 800,-

Neuvedená vyšetření: dle číselníku VZP a aktuální hodnoty bodu dle věstníku, nebo dle vynaložených nákladů + 15% režie


Příplatky:

Nemusí být účtovány. Nikdy nejsou účtovány firmám s měsíčním obratem průměrně za půlroku 50 000 Kč.

Bez žádanky - Doplatek za vyšetření klienta, který neměl před termínem vyšetření dostupnou žádanku (150,-)

Nedostavil se v termínu/zmařená rezervace (do 10 min) /neobjednané riziko - Poplatek za rezervované a nevyužité termíny nebo rizika v rezervačním systému - 25% z objednaného vyšetření

Neobjednaná prohlídka PLP - Poplatek za vyšetření klienta firmy bez smlouvy, nebo rizika, které nebylo v rezervačním systému (+ 50% z neobjednaného vyšetření)


Pokud oficiálně vyhlášená inflace dosáhne od 1.3.2022 (nebo poslední úpravy ceníku pro inflaci) více než 3%, budou všechny ceny upraveny o tuto částku.