Pro zaměstnavatele

Výběr z vyhlášky 79/2013 - Prohlídky PLP - zákon 373/2011 Sb. ve znění účinném k 1. 4. 2013
Výpočet bolestného od 1.11.2015
Jak je to s odškodňováním pracovních úrazů od 26.10.2015
Vyhláška o pracovnělékařských službách č. 79 z roku 2013 - úplné znění
Chladový test - standard vyšetření
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
Okamžité zrušení pracovního poměru
272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Neschopenka v ochranné lhůtě od r. 2009
Výstupní prohlídka

Chladový test - standard vyšetření

STANDARD č.2 společnosti pracovního lékařství
POSTUP VYŠETŘENÍ CÉV RUKOU PRACOVNÍKŮ VYSTAVENÝCH VIBRACÍM A CHLADU
1. Indikace:
• prokázané riziko vibrací - kat. 3, 4
pravděpodobné riziko vibrací - kat. 2
• práce v nízkých teplotách
• zvýšená reaktivita na chlad
• jiné důvody podle doporučení ošetřujícího lékaře
2. Kontraindikace:
• výrazně zvýšený TK
• srdeční selhávání
• alergie na chlad
3. Vyšetření:
Anamnéza
• pracovní - průměrná denní doba práce s vibrujícími nástroji, celková doba expozice vibracím nebo rázům, druh práce, pracovní poloha, charakter vibrujících zařízení, rozdíly v expozici levé a pravé ruky, podmínky vykonávaní práce - např. chlad
• mimopracovní expozice vibracím
• osobní - závažné prodělané choroby, zejména oběhu, úrazy horních končetin, event. následky po úrazu, alergie na chlad, abúzus - léky, kouření, alkohol
• subjektivní obtíže - předchozí poruchy prokrvení, parestézie, bělení prstů - vyvolané čím, bolesti epikondylů, křeče - čím vznikají, poruchy jemné motoriky, trofické změny staršího data - příčiny
4. Objektivní nález:
krevní tlak (TK), stav prstů horních končetin, prokrvení a teplota kůže prstů a rukou, Lewis-Prusíkův (LP) příznak před chladem, trofické změny, manévry na karpální tunel, stav epikondylů, bolestivost, svalová síla, jemná motorika
5. Přístrojové vybavení:
Pletyzmograf nebo pulzní oxymetr, zásadně infračervená (IČ) čidla, dvoukanálový nebo vícekanálový pro snímání z více prstů. U oxymetru nastavitelný alarm.

Rozsah citlivosti - doporučeny 4 citlivosti.
Zapisovací zařízení buď jako součást přístroje, nebo propojením přes počítač (PC).
Napájení střídavým proudem, pro vyšetření na pracovišti bateriové ovládání.
6. Nativní pletysmografie:
Používat nejnižší citlivost, při ploché křivce citlivost zvyšovat - na záznam uvést stupeň citlivosti. Pokud je nativní křivka rozpadlá, užít 1 sprejovou dávku nitroglycerínu (NTG), nebo 1 tabletu NTG pod jazyk. Posoudit zlepšení křivky po NTG - křivka zlepšena - chladový test nejdříve po 60 minutách, křivka nezlepšena - chladový test se neprovádí - dop. vyšetření angiologem.
7. Chladový test:
Provádět v chladných dnech. Před vyšetřením pobyt v teplém prostoru minimálně 20 min. Teplota vody v rozmezí 10 +/- 1oC. Teplota v místnosti 20 - 21 oC. Horní končetiny ponořeny po lokte, oblečení těla jen lehké. Trvání testu 10 min. Po skončení testu okamžitě kontrola barvy prstů a Lewis-Prusíkův (LP) příznak na nehtech a středních článcích prstů. Dotazy na obtíže, parestesie, bolesti, křeče. Po krátkém osušení rukou pletysmografické vyšetření po chladu.
8. Pletysmografie po chladu:
Křivku natáčet při stejné citlivosti jako nativní, v případě velmi nízké amplitudy zvyšovat citlivost až k vzniku zřetelné amplitudy. Při rozpadlé křivce 1 dávku NTG k rozlišení vasoparalytické a vasospastické reakce. Porovnat s barvou prstů, se subjektivními obtížemi a objektivním nálezem. Kontrolní pletysmografie v těchto případech za cca 5 minut. Podle potřeby opakovat za 30 minut.
9. Hodnocení:
• bělení prstů, LP příznak nad 10 sekund a rozpadlá křivka po chladu (s konfrontací s mírou rizika a pracovní anamnézou), možná nemoc z povolání - odeslat na středisko nemocí z povolání
• výrazně snížená amplituda - zvýšená reaktivita na chlad v.s. z vlivu vibrací (konfrontovat prac. anamnézu) - doporučení ošetřujícímu lékaři dispenzarizaci pracovníka, omezení vlivu vibrací a chladu, používání osobních ochranných
pracovních prostředků (OOPP) a kontrolu za půl roku
• snížená amplituda při nejvyšší citlivosti na 1 - 2 mm - zvýšená reaktivita na chlad - kontrola za půl roku
• snížená amplituda při nejvyšší citlivosti 2 - 5 mm - jen neurčitá reaktivita na chlad - kontroly v dohodnutých termínech