Pro zaměstnavatele

Výběr z vyhlášky 79/2013 - Prohlídky PLP - zákon 373/2011 Sb. ve znění účinném k 1. 4. 2013
Výpočet bolestného od 1.11.2015
Jak je to s odškodňováním pracovních úrazů od 26.10.2015
Vyhláška o pracovnělékařských službách č. 79 z roku 2013 - úplné znění
Chladový test - standard vyšetření
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
Okamžité zrušení pracovního poměru
272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Neschopenka v ochranné lhůtě od r. 2009
Výstupní prohlídka

Neschopenka v ochranné lhůtě od r. 2009

OSSZ v ...

Žádáme přezkoumání oprávněnosti trvání DPN u ....

Na základě informací, které máme, jmenovaný je pravěpodobně schopen splnit povinnosti uchazeče - zaregistrovat se na úřadu práce.

Asi došlo pacientem k oklamání ošetřujícího lékaře a k porušení  zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Žádáme jako řádný plátce nemocenského pojištění zprávu o výsledku šetření do naší datové schránky č...

Za firmu....

__________________________________________________________________________

Zdroj OSSZ http://www.cssz.cz/cz/lekarska-posudkova-sluzba/cinnost/informace-pro-osetrujici-lekare-zakon-c-187-2006-sb-o-nemocenskem-pojisteni.htm

 

Nová právní úprava přináší k definici DPN, kterou se rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné v tomto zákoně uvedené důvody neumožňuje pojištěnci plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, vznikla-li DPN v ochranné lhůtě nebo trvá-li DPN po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání.

Ošetřující lékař rozhodne o vzniku DPN pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz  nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik DPN v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání.

Splnit povinnost uchazeče o zaměstnání znamená schopnost dopravit se na příslušný úřad práce  (i s pomocí jiné osoby). Osobním doručením tiskopisu DPN zaměstnavateli nebo opuštěním bytu během vycházek  zaměstnanec v podstatě prokázal, že uvedené povinnosti schopen plnit je.