Pro zaměstnavatele

Výběr z vyhlášky 79/2013 - Prohlídky PLP - zákon 373/2011 Sb. ve znění účinném k 1. 4. 2013
Výpočet bolestného od 1.11.2015
Jak je to s odškodňováním pracovních úrazů od 26.10.2015
Vyhláška o pracovnělékařských službách č. 79 z roku 2013 - úplné znění
Chladový test - standard vyšetření
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
Okamžité zrušení pracovního poměru
272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Neschopenka v ochranné lhůtě od r. 2009
Výstupní prohlídka

Výběr z vyhlášky 79/2013 - Prohlídky PLP - zákon 373/2011 Sb. ve znění účinném k 1. 4. 2013

§ 13 Výstupní prohlídka


(Žádá zaměstnanec, vysílá a hradí zaměstnavatel, lékař ale žádný posudek se nevystaví)


(1) Výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

(2) Výstupní prohlídka se provádí při

a) ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu,

b) převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.

Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek.

 

Práce v hlubinných dolech

Poznámka: Pro práci v hlubinných dolech, kde je riziko prachu oxidu křemičitého platí příslušná položka 
Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 • 1.     prognosticky závažné poruchy kognitivních a smyslových funkcí, které znemožňují bezpečný výkon práce v podzemí,
 • 2.     závažné duševní poruchy a poruchy chování, které omezují bezpečný výkon práce v podze­mí,
 • 3.     hypoglykemické stavy s poruchami vědomí nebo jejich důvodná hrozba,
 • 4.     opakované závažné záchvatové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,
 • 5.     prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
 • 6.     klaustrofobie.

B.  Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 • 1.     hypoglykemické stavy s poruchami vědomí v anamnéze nebo jejich důvodná hrozba,
 • 2.     závažné poruchy pohybového aparátu,
 • 3.     chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému snižující fyzickou zdatnost,
 • 4.     závažná porucha termoregulace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, RTG hrudníku
Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG po 2 letech, RTG hrudníku - poprvé po 4 letech, následně vždy po 2 letech
Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok
Výstupní prohlídka: základní vyšetření, RTG hrudníku
Následné prohlídky: 0

Prach s fibrogenním účinkem, možným fibrogenním a karcinogenním účinkem

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 • 1.     rozvinuté pneumokoniózy (i bez funkční poruchy),
 • 2.     závažné chronické nemoci dýchacího systému,
 • 3.     prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou primárního komplexu,
 • 4.     chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice,
 • 5.     těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci,
 • 6.     závažné nemoci oběhové soustavy,
 • 7.     závažné chronické nemoci kůže a spojivek,
 • 8.     u expozice volnému oxidu křemičitému (SiO2) prekancerózy v oblasti dýchacího systému a stavy po léčení zhoubných tumorů respiračního systému,
 • 9.     splnění nejvyšší přípustné expozice fibrogennímu prachu.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 • 1.    chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
 • 2.    chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici, dále 1x za 2 roky
Výstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky od vyřazení z expozice

Vibrace s přenosem na horní končetiny

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 • 1.     Raynaudův syndrom,
 • 2.     prognosticky nepříznivé nemoci cév a nervů horních končetin,
 • 3.     závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového systému,
 • 4.     uznané a trvající ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání z vibrací nebo z nad­měrného a jednostranného přetěžování.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 • 1. abnormální EMG nález na horních končetinách,
 • 2. diabetes mellitus s farmakologickou terapií,
 • 3. Dupuytrenova kontraktura,
 • 4. chronické zánětlivé nemoci rukou,
 • 5. stavy po těžších omrzlinách rukou,
 • 6. nemoci spojené s poruchou viskozity krve (polyglobulie, makroglobulinémie),
 • 7. závažné kardiovaskulární nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů
Periodická prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie
Výstupní prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů
Následné prohlídky: 0

Lokální svalová zátěž končetin

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 • 1.     prognosticky nepříznivé nemoci cév a nervů horních končetin,
 • 2.     závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového systému,
 • 3.     uznané a trvající ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání z vibrací nebo z nad­měrného a jednostranného přetěžování.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 • 1.    abnormální EMG nález na horních končetinách,
 • 2.    diabetes mellitus s farmakologickou terapií,
 • 3.    chronické zánětlivé a degenerativní nemoci pohybového systému,
 • 4.    závažnější poúrazové a pooperační stavy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů
Periodická prohlídka: základní vyšetření
Výstupní prohlídka: základní vyšetření, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů
Následné prohlídky: 0

Hluk

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 • 1.     prognosticky závažné poruchy sluchu,
 • 2.     Wegenerova granulomatóza.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 • 1.     závažné poruchy sluchu,
 • 2.     chronické záněty středouší,
 • 3.     neurotizující ušní šelesty,
 • 4.     chronické neurózy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření, prahová tónová audiometrie 
Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, screeningová audiometrie, po 10 letech od začátku expozice ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie 
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky
Následné prohlídky: 0

Celková fyzická zátěž

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 • 1.     prognosticky závažné nemoci kardiovaskulární soustavy,
 • 2.     prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
 • 3.     prognosticky závažné endokrinní nemoci,
 • 4.     prognosticky závažné nemoci pohybového a podpůrného systému.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 • 1.    chronické nemoci kardiovaskulární soustavy,
 • 2.    chronické nemoci dýchacího systému,
 • 3.    závažné endokrinní nemoci,
 • 4.    závažné nemoci ledvin,
 • 5.    chronické nemoci jater,
 • 6.    závažné poruchy termoregulace,
 • 7.    chronické nemoci pohybového a podpůrného systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, EKG, 
Periodická prohlídky: základní vyšetření, spirometrie 
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: 0

Chladová zátěž

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 • 1.   závažné nemoci oběhové soustavy,
 • 2.   chladová alergie,
 • 3.   závažné nemoci dýchacího systému,
 • 4.   závažné porucha termoregulace.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 • 1. chronické nemoci oběhové soustavy,
 • 2. závažné endokrinní nemoci,
 • 3. chronické nemoci dýchacího systému,
 • 4. chronické nemoci ledvin a močových cest,
 • 5. závažné degenerativní a chronické zánětlivé nemoci pohybového systému
 • 6. porucha prokrvení končetin,
 • 7. závažné chronické gynekologické zánětlivé nemoci,
 • 8. porucha termoregulace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, od 50 let věku zátěžové EKG, chladový test a prstová pletysmografie
Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG chladový test a prstová pletysmografie
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: 0

Prach s převážně nespecifickým účinkem

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 • 1.      závažné chronické nemoci dýchacího systému,
 • 2.     těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 • 1.     chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
 • 2.      závažné alergické nemoci dýchacího systému,
 • 3.     chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie 
Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie 
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: 0

Svařování elektrickým obloukem s ohledem na inhalační expozici

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 • 1.     rozvinuté pneumokoniózy (i bez funkční poruchy),
 • 2.      závažné chronické nemoci dýchacího systému,
 • 3.     prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou primárního komplexu,
 • 4.      těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci,
 • 5.     prekancerózy v oblasti dýchacího systému,
 • 6.     stavy po léčení tumorů respiračního systému.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 • 1.     chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému,
 • 2.      závažné chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici 
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: 0

Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 • 1.    vertigo jakékoliv etiologie,
 • 2.     opakované závažné záchvatové a kolapsové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,
 • 3.     nekorigovatelné poruchy zraku, závažné poruchy prostorového vidění,
 • 4.     prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 • 5.     současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 • 1.     poruchy stability a rovnováhy,
 • 2.     nemoci s potenciálními stavy bezvědomí,
 • 3.     nekorigované poruchy zraku, porucha prostorového vidění a barvocitu,
 • 4.     nedoslýchavost znemožňující komunikaci a percepci výstražných zvukových signálů,
 • 5.     poruchy pohybového a podpůrného systému omezující pohyblivost,
 • 6.     závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 • 7.     alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu 
Periodická prohlídka: základní vyšetření a zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu 
Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následné prohlídky: 0

Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen, obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů a obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů

Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 1. vertigo,
 2. záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku,
 3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 4. závažné nekorigovatelné poruchy zraku,
 5. těžká nedoslýchavost,
 6. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 1. záchvatové a kolapsové stavy v anamnéze,
 2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 3. závažné poruchy zraku,
 4. závažné poruchy sluchu,
 5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídky: základní vyšetření
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky.
Následné prohlídky: 0

Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha

vysokozdvižných vozíků

Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 2. alkoholová nebo drogová závislost,
 3. opakované stavy poruchy vědomí,
 4. závažné poruchy zraku,
 5. závažné poruchy sluchu.

Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 2. záchvatovité a kolapsové stavy,
 3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
 4. závažné poruchy smyslových orgánů,
 5. závažné nemoci pohybového systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr)
Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr)
Výstupní prohlídka: základní vyšetření 
Následné prohlídky: 0

Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby

Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby

Použije se příloha č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motoro­vých vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.
Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby
Použije se příloha č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr)
Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr)
Lhůty periodických prohlídek: 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky
Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následné prohlídky: 0

Práce záchranářů

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1.     prognosticky závažné nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,
2.     prognosticky závažné endokrinní nemoci,
3.     závažné nemoci ledvin,
4.     závažné nemoci jater,
5.     závažné nemoci pohybového a podpůrného systému,
6.     prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
7.     nedoslýchavost znemožňující percepci výstražných signálů a zvuků,
8.     současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1.    chronické nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,
2.     závažné poruchy zraku,
3.     závažné endokrinní nemoci,
4.     chronické nemoci ledvin,
5.     chronické nemoci jater,
6.     chronické nemoci pohybového a podpůrného systému,
7.     záchvatové a kolapsové stavy,
8.     alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zátěžové EKG, spirometrie
Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, zátěžové EKG po 2 letech do 50 let věku, po 50. roku věku 1x ročně
Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok
Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následné prohlídky: 0

Noční práce

A.   Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

1.     záchvatovité a kolapsové stavy,
2.     prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3.     prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
4.     prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

B.   Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1.     závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2.     závažné poruchy zraku,
3.     závažné chronické nemoci kardiovaskulárního systému,
4.     závažné endokrinní nemoci,
5.     drogová nebo alkoholová závislost v anamnéze,
6.     závažné poruchy spánkového rytmu,
7.     závažné nemoci gastrointestinálního systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření 
Periodická prohlídka: základní vyšetření 
Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následná prohlídka: 0