Pro lékaře

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Odškodňování úrazů od 1.11.2015
Odškodňování trvalých následků od 1.11.2015
Lázně od 1.1.2015 indikační seznam
Frekvence PLP
Oznámení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (odebrání řidičského průkazu)
Registrace všeobecných sester - pravidla
Rombergův test
Seznam poskytovatelů uznávajících NzP k 1.10. 2014
International Labour Organization - RTG stadia pneumokoniozy
Uhlokopská pneumokoniosa
Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu
101-1995 Drážní zákon
ILO klasifikace
Nemoci z povolání
Očkování 2015
BOLESTI V ZÁDECH 
JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

Oznámení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (odebrání řidičského průkazu)

Věc: Oznámení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel

Na základě ustanovení § 89a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že níže uvedená osoba podle odborného názoru lékaře:

  a) není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel

  b) je zdravotně způsobilý s podmínkou

Specifikace podmínky:

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení, titul osoby:  

Datum narození:

Průkaz totožnosti – číslo:

Adresa místa trvalého pobytu osoby, popřípadě místo pobytu na území ČR, jde-li o cizince:

 

Vystavil: MUDr. Jaromír Kukucz, tel: 596311210 www.kukucz.com,

V Karviné dne: