Pro lékaře

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Odškodňování úrazů od 1.11.2015
Odškodňování trvalých následků od 1.11.2015
Lázně od 1.1.2015 indikační seznam
Frekvence PLP
Oznámení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (odebrání řidičského průkazu)
Registrace všeobecných sester - pravidla
Rombergův test
Seznam poskytovatelů uznávajících NzP k 1.10. 2014
International Labour Organization - RTG stadia pneumokoniozy
Uhlokopská pneumokoniosa
Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu
101-1995 Drážní zákon
ILO klasifikace
Nemoci z povolání
Očkování 2015
BOLESTI V ZÁDECH 
JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

Uhlokopská pneumokoniosa

Uhlokopská pneumokonióza je progredující intersticiální plicní onemocnění způsobené dlouhodobou inhalací uhelného prachu s relativně nízkým podílem krystalického oxidu křemičitého. Jedná se o přechodnou formu mezi nekolagenními a kolagenními pneumokoniózami s patologickou tkáňovou odpovědí na uhelný prach.

Etiopatogeneze vzniku silikózy a uhlokopské pneumokoniózy není dosud zcela objasněna. Na rozdíl od silikózy s typickou tvorbou silikotických uzlíků  převládají u uhlokopské pneumokoniózy drobná prašná ložiska (tzv. makuly) – cípatá depozita uhelného prachu  volně i v koniofázích v pojivu kolem periferního větvení respiračních bronchiolů, s nevelkou tvorbou kolagenních vláken a s následným perifokálním emfyzémem. Méně četné, tzv. sekundární uzlíky, jsou větší (do 10 mm) a více kolagenizované. U pokročilých stadií onemocnění sledujeme vývoj masivních uzlů (nad 10 mm), které jsou tvořeny masou hyalinizovaného trámčitého vaziva s množstvím prachu, deponovaného v makrofázích nebo volně. Progredující kompaktní fibróza je spojena s deformací, resp. obliterací bronchů a dislokací plicních hilů. V ložiscích vzniká občas ischemická nekróza jako následek obliterace artérií. Dochází k rozpadu, resp. provalení nekrózy do bronchu a ke vzniku aseptické dutiny. Makrofágy s uhelným prachem lze identifikovat i v regionálních lymfatických uzlinách.

Kritéria pro hlášení nemoci z povolání

Uhlokopská pneumokonióza prostá s typickými RTG znaky  (p3, q2, r2 a výše dle ILO)

Uhlokopská pneumokonióza komplikovaná (velké opacity A, B, C dle ILO)

Uhlokopská pneumokonióza prostá s přihlédnutím k dynamice vývoje onemocnění (p2, q1,  r1 a výše dle ILO) u horníků s expozicí do 100% NPE, pokud jejich expozice v riziku je kratší než 15 let (3 000 směn) a věk nepřekročil 40 let

Uhlokopská pneumokonióza ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) plic (p1, q1, r1 a výše dle ILO)