Pro lékaře

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Odškodňování úrazů od 1.11.2015
Odškodňování trvalých následků od 1.11.2015
Lázně od 1.1.2015 indikační seznam
Frekvence PLP
Oznámení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (odebrání řidičského průkazu)
Registrace všeobecných sester - pravidla
Rombergův test
Seznam poskytovatelů uznávajících NzP k 1.10. 2014
International Labour Organization - RTG stadia pneumokoniozy
Uhlokopská pneumokoniosa
Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu
101-1995 Drážní zákon
ILO klasifikace
Nemoci z povolání
Očkování 2015
BOLESTI V ZÁDECH 
JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

Seznam poskytovatelů uznávajících NzP k 1.10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR, věcně příslušné podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. a v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů udělilo povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání těmto poskytovatelům zdravotních služeb:

 

  • Fakultní nemocnici Ostrava, IČ 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790/708, Ostrava – Poruba, PSČ 708 52, pro území Moravskoslezského kraje, okresy Ostrava, Nový Jičín, Opava a Bruntál
  • Karvinské hornické nemocnici, a.s., IČ 60793490, se sídlem Zakladatelská 975/22,             Karviná – Nové Město, PSČ 735 06, pro území Moravskoslezského kraje, okresy Frýdek-Místek a Karviná
  • MUDr. Libuši Adámkové, Zlínská poliklinika , a.s., třída T. Bati 3705, Zlín, PSČ 762 75, pro území Zlínského kraje

 

V případě kraje Středočeského se při uznávání nemocí z povolání postupuje dle přechodného ustanovení uvedeného v § 99 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. - poskytovatelé pracovnělékařských služeb, kteří jsou uvedeni v příloze k vyhlášce č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tyto nemoci uznávají do zveřejnění seznamu podle § 66 odst. 6.