Ceník výkonů nehrazených pojišťovnami:

Pro firmy, které si klienty samy online rezervují, platí (jiné) ceny a sankce dle písemné smlouvy.

Výpis z dokumentace za víc než 2 prac. dny: 200 Kč
Výpis z dokumentace do 2 prac. dnů : 300 Kč
Výpis z dokumentace do 2 hodin: 500 Kč
Tiskopis pro pojišťovnu (jednoduchý): 300 Kč
Administrativní úkony za jiného lékaře; na jeho
žádost nebo na žádost pacienta (vypsání eDPN,
lístek na peníze, sanita, žádanka na vyš. apod.):
200 Kč/1 úkon
Tiskopis pro pojišťovnu náročný: 4 000 Kč/h
Bolestné a trvalé následky úrazu do 3 položek: 500 Kč
Bolestné a trv. násl. každá další položka: 100 Kč
Potvrzení prof. průkazy (ŘP, ZDRAV, ZBROJ): 500 Kč
Vstupní pracovnělékařská prohlídka: 600 Kč
Mimořádná prohlídka včetně posudku: 1500 Kč
Spirometrie včetně PC analýzy: 300 Kč
Chladový test + pletysmografie: 900 Kč
EMG (motor. latence obou n. medianus): 1 400 Kč
Vyšetření do riz. hluku, audiometrie dp. i kostní: 700 Kč
RTG plic ZP: 300 Kč
EKG klidové: 300 Kč
EKG zátěžové: 1 500 Kč
Potvrzení k výplatě renty (Kooperativa): 600 Kč
Potvrzení doplatku PN po pr.úraze nebo NzP jednoduché: 300 Kč
Potvrzení doplatku PN po pr.úraze nebo NzP náročné: 4 000 Kč/h
Návštěva u zaměstnavatele: 2 000 Kč/h (počítá se i čas dopravy)
Posouzení dokumentu v PL, RU a UK jazyce: 200,- /1 strana
Ostatní vyšetření: dle číselníku VZP – cena 1,30 Kč/bod
Kopírování strana A4: 10 Kč list (kopírujeme vždy barevně a oboustranně)
Sazba za čas vedoucího lékaře: 4 000 Kč za každou započatou hodinu
Sazba za čas lékaře: 2 000 Kč za každou započatou hodinu
Sazba za čas ostatních zaměstnanců: 1000 Kč za každou započatou hodinu